Marshall January 2018 Weekend FIDE

Manhattan, NY, from 2018-01-05 to 2018-01-07
Official website FIDE
Chief Arbiter: Oscar Garcia 2098881
Rate of play: 90min/40moves, 30min/end, +30 sec/move starting from move 1.
5-SS, 40/90 SD/30 +30. FIDE Rated. ($600 b/25): $250-125. U2200: $125; U1900 $100. EF: $40; Non-MCC Mbr: Additional $25 Mbr fee. GMs Free. Reg: Ends 15 min before round start. Rds: Fri. 6pm, Sat. & Sun. 12 & 5:30pm. Max two byes; request at entry. Register online: www.marshallchessclub.org/register. 23 W 10th St / NYC / 212-477-3716.

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. BDay. FIDE ID Nat. ID Origin
1 FM Jacobson, Brandon USA 2376 2458 2003 30901561 14160065 NJ
2 FM Colas, Joshua USA 2240 2373 1998 2044447 13242201 NY
3 FM Jacobson, Aaron USA 2282 2349 1999 2089912 13871294 NJ
4 CM Nakada, Akira USA 2093 2259 2003 30903920 14452418 NY
5 West, James USA 1919 2207 1951 2004143 10044812 NJ
6 Sena, Juan DOM 2011 2201 1961 6400272 12485831 NY
7 Juac, Majur USA 1979 2200 1984 2035898 13180925 NJ
8 Yen, William USA 2010 2155 1999 30932025 15769502 NY
9 Bellows, Samuel USA 1867 2127 1993 30931983 16003541 NY
10 Hu, William USA 1959 2126 2003 2072831 14186053 NY
11 Berg, George USA 1931 2107 1951 2007240 12523517 NY
12 Chen, Derek USA 1848 2088 2000 30901723 14883880 NY
13 Kopiecki, Edward USA 1885 2060 1955 2023660 10108004 NY
14 Murgescu, Adi USA 1852 2056 2007 30908906 14979367 NY
15 Putnam, Liam Henry USA 1726 2012 2008 30938279 15969005 NY
16 Rudowski, Szymon USA 1861 2008 1977 2085380 13591837 NY
17 Frumkin, Edward USA 1857 2000 1948 2007738 10136580 NY
18 Wiebe, Daniel CAN 1934 1999 0000 2612275 14447005 ON
19 De Villa, Jose USA 1705 1935 1955 30900166 15197996 NY
20 Chen, Victor USA 1694 1926 2002 30915139 15099974 NY
21 Tripodi, Matthew USA 1687 1914 1991 30932866 12909970 NJ
22 Boxer, Matthew USA 1801 1900 1953 2083086 12510577 NJ
23 Hellner, Wesley USA 1719 1897 1944 2075253 14557078 NY
24 Zlotchevsky, Nicole USA 1758 1887 2000 2064863 13688407 NY
25 Gajbinkar, Ashutosh USA 1698 1866 2004 30911010 14634946 NJ
26 Zheng, Andrew Yukai USA 1623 1823 1999 30935954 14214900 NY
27 Chong, Joshua USA 1383 1739 2007 5727235 15110220 NY
28 Ruiz, Emmanuel USA 1607 1650 1982 30903050 14451986 NY
29 Walton, John USA 1559 1649 1946 2079631 14800390 NY
30 Vemuri, Anand USA 0 1480 1992 0 12939028 NJ
31 Chapman, Joshua USA 0 1473 1983 2077868 12921897 NY